Als professional in de stads- of gebiedsontwikkeling ben je erop gericht buurten en plekken goed te leren kennen om deze op de best mogelijke manier tot ontwikkeling te brengen. Hoe leer je deze plekken het beste kennen? In deze verkennende of voorbereidende fase is het cruciaal dat je ook de mensen op straat spreekt. Om te horen wat hun dromen zijn, wat er leeft, waar ze goede herinneringen aan hebben en waar niet. Dat levert goud op voor jouw gebiedscommunicatie.

Er zijn allerlei tools voorhanden die dit soort gebiedsonderzoek voor jou makkelijker gaan maken. Ik wil je alle tools geven die je daarvoor nodig hebt. Deze blogpost in het bijzonder is bedoeld om je te laten proeven aan de kennis en de tools die door wetenschappers op dit gebied ontwikkeld zijn. Zo wil ik je laten delen in de wetenschappelijke kennis die voorhanden is, zodat jij vol zelfvertrouwen én met een betrouwbare methode in handen de straat op gaat. En dat is wat je te winnen hebt bij het doen van sociaal straatonderzoek, geïnspireerd op de hedendaagse stadssociologie.

In deze blogpost bespreek ik mijn favoriete online (wetenschappelijke) tools, websites en boeken, die je helpen bij het maken van sociale analyses. Ik blijf de post continue updaten om alle online tools en links bijeen te hebben. Voor alle helderheid: alleen als ik zelf gewerkt heb met de tool en er een topervaring mee heb, deel ik ze hier. Indien mogelijk link ik je via een partnerprogramma van bol.com direct door.

#1 ‘Rethinking urban parks: Public space and cultural diversity’, door Low, S., Taplin, D. and Scheld, S.

Dit boek ligt aan de basis van de ontwikkeling van sociale straatanalyses in zijn huidige vorm. Deze Amerikaanse wetenschappers ontwikkelden de zogeheten ‘Rapid Ethnographic Assessment Procedure‘, waarin zij verschillenden wetenschappelijke onderzoeksmethoden met elkaar combineren om tot inzichten te komen over het gebruik van parken in grote Amerikaanse steden. De auteurs zien publieke parken als plekken waar de democratie handen en voeten krijgt: het zijn plekken waar gewone burgers elkaar kunnen tegenkomen en elkaar kunnen ontmoeten.

Waarom heb jij iets aan dit boek? De big win van dit boek is dat zij 5 case studies bespreken, waarin zij de onderzochte plekken introduceren aan de hand van foto’s en plattegronden, laten zien welke onderzoeksmethoden ze gebruikt hebben, tot in detail omschrijven hoe zij dat onderzoek gedaan hebben en natuurlijk wat hun bevindingen zijn. Op basis van hun case studies pleiten zij voor het promoten en behouden van culturele diversiteit in stedelijke openbare parken, maar in andere contexten zijn andere aanbevelingen mogelijk.