Vraag mijn proefschrift aan: ‘Public space: Always under construction’

Staat het openbare karakter van Nederlandse openbare ruimten onder druk? Dat is twijfelachtig, blijkt uit deze studie naar drie pleinen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In dit boek onderzoekt Linda Zuijderwijk hoe openbaarheid in de praktijk van alledag tot stand komt en of die zorgen echt gerechtvaardigd zijn.

Ja, ik vraag dit proefschrift aan en betaal alleen de verzendkosten.

Even hulp nodig? Plan een telefonisch klankbordgesprek

Zit je met een urgente vraag over (een) stedelijke ontwikkeling(en) die je eigenlijk al teveel tijd kost? Mis je net die kennis die je nodig hebt om een besluit te nemen? Bijvoorbeeld over een kwetsbare wijk in jouw werkgebied en de opeenstapeling van sociale problematiek aldaar. Of wil je sparren over jouw ideeën voor de openbare ruimte en de sociale kant daarvan?

Heel goed dat je hulp zoekt! Maak dan even een afspraak voor een klankbordgesprek. Ik help je snel en makkelijk verder. Je stuurt mij per mail jouw vragen, ideeën en alles wat belangrijk kan zijn tijdens dit gesprek. Tijdens ons telefoongesprek geef je direct de ideeën, antwoorden en adviezen die je helpen.

En als ik merk dat je vragen om een uitgebreidere aanpak vragen, dan zal ik je dat ook zeggen. Dan kijken we samen wat de beste aanpak is.

Op deze manier heb ik bijvoorbeeld bijgedragen aan de opzet van een onderzoek naar de herinrichting van een plein in een kwetsbare buurt.

Een eenmalig gesprek van één uur kost € 100 ex. BTW. De factuur ontvang je achteraf.

Prik een datum en tijd voor ons klankbordgesprek

Masterclass: 'De straat op! Het ontdekken van de openbare ruimte als sociale ruimte'.

Er leven onder professionals allerlei ideeën over de ideale (buurt)gemeenschap en hoe het ontwerp en beheer van de buitenruimte daaraan bijdraagt. Vaak zijn professionals zich daar niet direct van bewust – deze masterclass houdt hen een spiegel voor.

En is het gebruik van de buitenruimte wel altijd te plannen en beheren, zodat zij bijdraagt aan bijvoorbeeld meer lokale ontmoetingen? Jazeker, maar: er ontstaan allerlei 'sferen' tussen bewoners (publieke, parochiale en private sferen). En ook die zijn weer net zo veranderlijk als de veranderende wereld waarin ze ontstaan.

In deze masterclass bespreken we bovenstaande vragen. De (online) bijeenkomst is zeer geschikt voor beleidsmakers in het sociale én fysieke domein en wijkwerkers. De masterclass is speciaal ontwikkeld om deelnemers de mogelijkheid te geven 'buiten te blijven' tijdens de pandemie en voeling te houden met wat er speelt op straten, pleinen en in parken. De opgedane kennis wordt direct in de praktijk gebracht en geoefend.

De masterclass is van hybride en activerende aard, waarin de aanwezigen zelfonderzoek doen én de straat opgaan, om daar de eerste stappen op het gebied van straatonderzoek te zetten (met inachtneming van maatregelen die gelden op dat moment). Op aanvraag pas ik de masterclass aan aan de lokale situatie: we gebruiken dan aansprekende lokale en herkenbare voorbeelden voor de deelnemers.

Het enige wat je nodig hebt om deel te nemen: pen en papier, smartphone of tablet met camerafunctie en je jas en schoenen.

Ook als lezing beschikbaar.

Voor een offerte hoor ik graag hoe vaak je de Masterclass of lezing wilt aanbieden (max. 2 keer per dag) en of je lokale voorbeelden wilt verwerken in de Masterclass.

Stuur een mailtje voor jouw offerte

Rapportage op basis van bestaande gegevens over de buurt

Kom je er niet aan toe om een rapportage te schrijven op basis van de buurtgegevens die er liggen? Denk aan die (digitale) stapel met ideeën uit bewonersconsultatie of interviews die gehouden zijn in het kader van een evaluatietraject. Heb je geen tijd of mogelijkheid om er een goed stuk van te maken? En weet je zeker dat je alles uit de bewoneropbrengst gehaald hebt?

Leg dit eens aan mij voor. Het is namelijk mijn dagelijkse werk om diep in de materie vast te bijten en daar in relatief korte tijd een goede analyse en rapportage van te maken. Mijn jarenlange ervaring, inhoudelijke kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat ik me het materiaal binnen korte tijd eigen maak.

Ik heb zo verschillende partijen geholpen aan artikelen en rapportages, die gepubliceerd zijn of aan de basis lagen voor een gesprek met burgemeester en wethouder(s).

Afhankelijk van je wensen en de kwaliteit/kwantiteit van de gegevens, maak ik een offerte op maat. 

Mail me voor een offerte

Kwalitatief straatonderzoek naar sociale vraagstukken op straat

Met ons als analytisch-kritische partner op plekken die versterkt en vernieuwd mogen worden, weet je precies welke urgente maatschappelijke vraagstukken er spelen, hoe bewoners, bezoekers en ondernemers die ervaren en heb je antwoord op de ‘en hoe nu verder?’-vraag. Een toekomstbestendige wijk begint op straat, en tijdens onze samenwerking rapporteer ik aan jou hoe dat werkt op de voorliggende locatie. Wil je een stevige informatiepositie van waaruit je het bestuur en de raad kunt adviseren?

Een straatonderzoek biedt jullie de antwoorden die je nodig hebt. We starten met een voorlopige vraagstelling die we samen met betrokkenen aanscherpen. Op basis van een literatuurstudie weten we ook precies naar welke fenomenen we moeten kijken. Aan de hand van bijvoorbeeld straatinterviews, (online) focusgroepen en duo-interviews verzamelen we de gegevens die nodig is.

We brengen de perspectieven van (verschillende groepen) bewoners, professionals en ondernemers in kaart. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten?

We werken met verschillende protocollen om de betrouwbaarheid van kwaliteit van de data te waarborgen. We starten met een kick-off gesprek, gevolgd door één of meerdere intervisiegesprekken, en een afsluitend gesprek. Je krijgt een rapportage aan de hand van een vast format.

Op deze manier heb ik gemeenten geholpen helder te krijgen wát precies het probleem is op die ene plek, hoe verschillende groepen naar dat probleem kijken en welke handelingsperspectieven er zijn.

Afhankelijk van je wensen en onderzoekslocatie maak ik een offerte op maat.

Mail me voor een offerte