Skip to main content

Beleving en gebruik van openbare ruimte ontrafeld: onderzoek voor leefbare, toegankelijke, veilige straten, pleinen en parken.

Wat is jullie kennisbehoefte? Krijg helderheid (en mijn eerlijke advies). Ga naar de behoefteinventarisatie

De beleving van straten, pleinen en parken is cruciaal.

De waardering voor de leefomgeving staat of valt met wat mensen aflezen aan de straat, het gebruik ervan en de andere gebruikers. Aan de openbare ruimte lezen bewoners, ondernemers en andere gebruikers namelijk af hoe het gaat met de buurt, stad of het dorp!

Kortom, er is alles aan gelegen om de ervaring van straten, pleinen en parken voor iedereen zo optimaal mogelijk te maken. Veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid (ook wel: inclusiviteit) staan daarbij voorop.

Wij brengen alle aspecten van de beleving van een locatie in kaart. Als er een specifiek probleem speelt – zoals een probleem met de veiligheidservaring of leefbaarheid – dan diepen we dat helemaal uit.

Zo werken we aan een gedeeld beeld: een beeld van de situatie waar zowel jullie organisatie als de bewoners, ondernemers en andere gebruikers zich in kunnen herkennen.

Van gedeeld beeld naar gedeelde aanpak. Ook daar doen wij een aanbevelingen voor.

Werkwijze

 1. Scherp je vraag aan met behulp van dit vragenformulier,
 2. Ik neem contact met je op en maak een voorstel dat past bij jullie wensen en mogelijkheden,
 3. We starten het traject met een groepsgesprek, dan wel 1-op-1 interviews met jou en je collega’s om de (onbewuste) idealen en gedachten over een locatie te achterhalen.
 4. We achterhalen de rapporten die al over deze plek en het probleem gemaakt zijn. We doen geen dubbel werk en bouwen voort op bestaande inzichten.
 5. We observeren de locatie goed en op verschillende momenten,
 6. We kiezen maatwerk methoden passend bij de doelgroep en de locatie.  Jongeren? In verschillende projecten maakten we bijvoorbeeld een podcast om hun beleving vast te leggen. Ouderen brengen we bijvoorbeeld bijeen voor een groepsgesprek met een gezellige koffieochtend met lekkers van de lokale bakker.
 7. We analyseren en bespreken de uitkomsten met jullie.
 8. We schrijven een rapportage die we presenteren aan jullie organisatie én natuurlijk ook aan de bewoners, ondernemers en andere gebruikers.
Vertel me wat jullie vraagstuk is
Dr. Linda Zuijderwijk, stadssociologe

Een groot hart voor de straat.

Ik heb als onderzoeker veel tijd doorgebracht op stedelijke pleinen en straten om te praten met bezoekers en bewoners, mee te doen met hun activiteiten – als dat mogelijk was – en te kijken wat zij doen. Dat alles met als doel de straten en pleinen te beschrijven vanuit hun perspectief: de bezoekers en bewoners centraal.

Die kennis en vaardigheden zet ik nu in om de ervaring en het gebruik van straten, pleinen en in parken te onderzoeken. Op basis van onderzoek adviseer ik opdrachtgevers over verbeterkansen – op korte en lange termijn.

Maar ik heb geleerd: je moet er wel de straat voor op. En dat is bijzonder werk dat niet iedere organisatie goed kan. En ‘de straat op gaan’ leerde ik dus ook niet aan een universiteit, academie of ander opleidingsinstituut.

Op straat leerde ik al doende mijn onderzoeksvaardigheden aan te scherpen, me open te stellen voor de kennis en expertise ‘van de straat’. In onderzoeken en onderwijs is dat mijn key-kenmerk.

Waarom werk je met mij?

 • Ik doe aan voorspelbaar maatwerk. Met een planning, checklist en fixed format-rapportage weet jij precies wat je wanneer van mij mag verwachten. Met jaren onderzoekservaring bouw ik voort op de best practice.
 • Ik lever rijke, diepgaande en genuanceerde inzichten over de ervaring en het gebruik van de openbare ruimte. Ik ken de verschillende gebruikerstypen van straten en begin dus niet ‘blanco’ aan dit project.
 • Ik beheers de verschillende methoden van kwalitatief onderzoek in de buitenruimte en ga dus de straat op met het juiste instrument. Ik werk met methoden die zichzelf bewezen hebben op straat.
 • Ik ken – als gepromoveerd stadssociologe – de materie en wetenschappelijke stand van zaken. Ik ben geen  generalist met brede kennis, maar specialist op dit gebied.
 • Ik spreek de taal van bewoners, bezoekers en ondernemers, maar ook de volkshuisvesters, bestuurders en beleidsmakers. Ik zit niet alleen achter het bureau, maar breng mijn tijd het liefst door in de dorpen en de steden – in de omgeving waar het om gaat, met de mensen die centraal staan.
 • Ik weet dat ‘het verhaal uit de wijk’ alleen waardevol is als dit toevoegt aan het analytisch begrip van het probleem. Ik rapporteer niet alleen wat bewoners en anderen te vertellen hebben, maar bespreek dit ook kritisch in de context van de opgaven in een veranderende maatschappij.