Skip to main content

Beleving en gebruik van openbare ruimten ontrafeld: onderzoek voor leefbare, inclusieve, veilige straten, pleinen en parken.

Lees hoe ik daarbij kan helpen.

Vanuit een sterke kennispositie werken aan de beleving en het gebruik van openbare ruimten.

Ik werk met gemeenten, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en kennis- en onderwijsinstellingen. Mijn klanten willen weten straten, pleinen en parken leefbaarder, inclusiever en veiliger kunnen worden.

Daarom kijk ik in mijn onderzoek naar:

  • hoe openbare ruimten beleefd en gebruikt worden,
  • welke factoren en maatschappelijke ontwikkelingen de beleving en gebruik beïnvloeden en
  • welke handelingsperspectieven er zijn om de beleving en het gebruik bij te sturen.

Vanuit de ‘multi-perspective’-methode laat ik u zien ‘aan welke knoppen we kunnen draaien’. Zodat de beleving en het gebruik van straten, parken en pleinen weer in lijn kan komen met hoe u het voor zich ziet.

Wat mij onderscheidt van andere onderzoekers op zit gebied, is dat ik  gespecialiseerd ben in deze openbare buitenruimte-vraagstukken. Al meer dan 10 jaar werk ik aan kwalitatief onderzoek en het delen van kennis op het raakvlak van beheer, inrichting, gebruik en beleving van openbare buitenruimten.

Daardoor kan ik met zekerheid zeggen, dat ik een antwoord kan bieden op jullie vraagstuk. Op naar kennis van de straat!

Hoe? Ik doe onderzoek (quick scan of locatie onderzoek) of ik leer u hoe u zelf onderzoek kunt doen op straat, middels een Masterclass of custom made training.

Vertel me wat jullie vraagstuk is
Dr. Linda Zuijderwijk, stadssociologe

Een groot hart voor de straat.

Ik heb als onderzoeker veel tijd doorgebracht op stedelijke pleinen en straten om te praten met bezoekers en bewoners, mee te doen met hun activiteiten – als dat mogelijk was – en te kijken wat zij doen. Dat alles met als doel de straten en pleinen te beschrijven vanuit hun perspectief: de bezoekers en bewoners centraal.

Dat was vaak ongemakkelijk: het is best wel spannend om mensen aan te spreken die je niet kent! Maar wat is het prachtig als de bewoners en bezoekers hun verhaal beginnen te vertellen. Niet alleen over fysieke inrichting, maar juist ook sociale aspecten.

Die kennis en vaardigheden zet ik nu in om de ervaring en het gebruik van straten, pleinen en in parken beter te begrijpen.

Maar ik heb geleerd: je moet er wel de straat voor op. En ‘de straat op gaan’ leerde ik niet aan een universiteit, academie of ander opleidingsinstituut. De sociale straatvaardigheden heb ik me eigen gemaakt – maar staan in geen enkele cursusgids.

Op straat leerde ik al doende mijn onderzoeksvaardigheden aan te scherpen, me open te stellen voor de kennis en expertise ‘van de straat’. In onderzoeken en onderwijs is dat mijn key-kenmerk.

Waarom werk je met mij?

  • Ik doe aan voorspelbaar maatwerk. Met een planning, checklist en fixed format-rapportage weet jij precies wat je wanneer van mij mag verwachten. Met jaren onderzoekservaring bouw ik voort op de best practice.
  • Ik lever rijke, diepgaande en genuanceerde inzichten over de ervaring en het gebruik van de openbare ruimte. Ik ken de verschillende gebruikerstypen van straten en begin dus niet ‘blanco’ aan dit project.
  • Ik beheers de verschillende methoden van kwalitatief onderzoek in de buitenruimte en ga dus de straat op met het juiste instrument. Ik werk met methoden die zichzelf bewezen hebben op straat.
  • Ik ken – als gepromoveerd stadssociologe – de materie en wetenschappelijke stand van zaken. Ik ben geen  generalist met brede kennis, maar specialist op dit gebied.
  • Ik spreek de taal van bewoners, bezoekers en ondernemers, maar ook de volkshuisvesters, bestuurders en beleidsmakers. Ik zit niet alleen achter het bureau, maar breng mijn tijd het liefst door in de dorpen en de steden – in de omgeving waar het om gaat, met de mensen die centraal staan.
  • Ik weet dat ‘het verhaal uit de wijk’ alleen waardevol is als dit toevoegt aan het analytisch begrip van het probleem. Ik rapporteer niet alleen wat bewoners en anderen te vertellen hebben, maar bespreek dit ook kritisch in de context van de opgaven in een veranderende maatschappij.