Onderzoek & advies sociale vraagstukken in de openbare ruimte

Lees hoe ik daarbij kan helpen.

Kennis, onderzoek en advies voor stads- en dorpsmakers: geleefde omgeving & leefomgeving

Ik ondersteun (toekomstige) stads- en dorpsmakers met kennis (advies & onderzoek) om de leef- en geleefde omgeving beter te begrijpen en zodoende nog mooier en beter te maken!

Mijn motto: Kennis en vaardigheden voor betere buurten en leefomgevingen moeten laagdrempelig en snel beschikbaar zijn voor alle stads- en dorpsmakers die het nodig hebben. Of je nu voor een gemeente werkt aan een herinrichting, gebiedsaanpak, bij een ontwikkelaar of bij een bewoner-organisatie in de wijk. Ook studenten – de toekomstige stads- en dorpsmakers – hebben baat bij de gouden combinatie tussen wetenschap en praktijk: ik mentor en superviseer hun leerprocessen.

Expertise:
– leefomgeving & geleefde omgeving (snijvlak van fysiek en sociaal)
– ontwikkelingen in samenleving en beleid (focus op wijkaanpak, leefbaarheid en veiligheid)
– openbare ruimte: stoepen, parken en pleinen
– kwalitatief onderzoek (etnografie, focusgroepen, stoep-interviews etc.)
– literatuuronderzoek

Ik help je op verschillende manieren:
1. Ik geef je advies en reflectie in een eenmalig klankbordgesprek,
2. Ik begeleid onderzoeksprocessen van studenten of medewerkers,
3. Ik doe een Quick Scan naar kennis, inzichten en methoden beschikbaar voor jouw vraagstuk,
4. Ik doe literatuuronderzoek om antwoord te geven op jouw vraag,
5. Ik doe diepgaand onderzoek (op locatie) om antwoord te geven op jouw vraag.

Kom je er niet uit? Neem contact met me op. Bellen mag altijd. Samen kijken we hoe je het best geholpen bent.

Vertel me wat jullie vraagstuk is
Dr. Linda Zuijderwijk, stadssociologe

Een groot hart de leefomgeving als geleefde omgeving.

Al sinds kind af aan heb ik een grote belangstelling voor onze leefomgeving. Hoe en waar leven mensen? Hoe maken mensen zich de leefomgeving eigen? Als stadssociologe bevind ik me midden in de actie.

Lees mijn verhaal

Gratis kennissheet met tips voor het doen van straatonderzoek

Waarom werk je met mij?

  • Ik doe aan voorspelbaar maatwerk. Met een planning, checklist en fixed format-rapportage weet jij precies wat je wanneer van mij mag verwachten. Ik bedenk niet steeds weer ad-hoc en overnieuw een onderzoeksopzet, maar bouw voort op de best practice.
  • Ik lever rijke, diepgaande en genuanceerde inzichten over de voorliggende locatie en hoe die ervaren wordt door de bewoners, bezoekers en ondernemers. Ik ken de verschillende gebruikerstypen van straten en begin dus niet ‘blanco’ aan dit project.
  • Ik beheers de verschillende methoden van kwalitatief onderzoek in de leefomgeving en geleefde omgeving en ga dus de straat op met het juiste instrument. Ik pas niet zomaar bestaande onderzoeksmethoden aan om die op straat te gebruiken, maar werk met methoden die zichzelf bewezen hebben op straat.
  • Ik ken – als gepromoveerd stadssociologe – de materie en wetenschappelijke stand van zaken van de sociale opgaven die zich afspelen in de geleefde en leefomgeving. Ik ben geen¬† generalist met brede kennis, maar specialist op dit gebied.
  • Ik ken de taal van bewoners, bezoekers en ondernemers, maar ook de wijkprofessionals en beleidsmakers. Ik zit niet alleen achter het bureau, maar breng mijn tijd het liefst onze tijd door in de dorpen en de steden – in de omgeving waar het om gaat, met de mensen die centraal staan.
  • Ik weet dat ‘het verhaal uit de wijk’ alleen waardevol is als dit toevoegt aan het analytisch begrip van het probleem. Ik rapporteer niet alleen wat bewoners en anderen te vertellen hebben, maar bespreek dit ook kritisch in de context van de opgaven in een veranderende maatschappij.

Goed(e) vragen stellen op straat? Vraag de gratis online mini-gids aan.

Wil jij vol zelfvertrouwen de straat opgaan en je tijd effectief gebruiken om goed(e) vragen te stellen aan buurtbewoners? Het goed stellen van goede vragen is de basis voor betrouwbaar straatonderzoek!  Deze gratis online mini-gids helpt je verder met de eerste stappen.