Kennis voor leefbare, veilige en veerkrachtige straten, pleinen en buurten.

Lees hoe ik daarbij kan helpen.

Openbare ruimte als marker van leefbaarheid en veiligheid

Straten, pleinen en parken zijn hét visitekaartje van de wijk. Maar wat als er sprake is van een optelsom van allerlei maatschappelijke opgaven in die buurten, die de aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van deze plekken negatief beïnvloeden? Wat als het straatklimaat niet acceptabel is voor bewoners, ondernemers, bezoekers en professionals? Wat als er sprake is van spanningen, polarisatie en weinig sociale cohesie in kwetsbare wijken? Die spanningen ervaren bezoekers, bewoners en ondernemers op straat: het kan zelfs andere investeringen in de kwaliteit van buurten teniet doen. En dat terwijl aanpassingen aan de openbare ruimte vaak gezien worden als vliegwiel voor allerlei maatschappelijke doelen, zoals het verhogen van sociale cohesie en lokale veerkracht. Hoe komen we er nu achter wat er precies speelt op straat? En hoe dat bijdraagt aan een leefbare, veilige en veerkrachtige lokale samenleving?

Zuijderwijk Stadssociologie voorziet in die kennislacune van lokale overheden, woningcorporaties en andere partijen. Als gepromoveerd stadssociologe ken ik de sociale vraagstukken die aantrekkelijke, leefbare en veilige straten in de weg staan. Ik heb jarenlange ervaring in het doen van straatonderzoek onder bewoners, bezoekers en ondernemers én de wetenschappelijke analyse daarvan. Ik heb een snel oog en oor voor de meest urgente sociale opgaven op straat en hoe die in de veranderende wereld begrepen moeten worden.

Met Zuijderwijk Stadssociologie als analytisch-kritische partner op plekken die versterkt en vernieuwd mogen worden, weet je precies welke urgente maatschappelijke vraagstukken er spelen, hoe bewoners, bezoekers en ondernemers die ervaren en heb je antwoord op de ‘en hoe nu verder?’-vraag. Een toekomstbestendige wijk begint op straat, en tijdens onze samenwerking rapporteer ik aan jou hoe dat werkt op de voorliggende locatie.

Vertel me wat jullie vraagstuk is
Dr. Linda Zuijderwijk, stadssociologe

Publieke plekken: van straat tot stadspark. Ik hou ervan.

Al sinds kind af aan heb ik een grote belangstelling voor onze leefomgeving. Hoe en waar leven mensen? Hoe maken mensen zich de leefomgeving eigen? Als stadssociologe bevind ik me midden in de actie.

Lees mijn verhaal

Gratis kennissheet met tips voor het doen van straatonderzoek

Waarom werk je met Zuijderwijk Stadssociologie?

  • Wij doen aan voorspelbaar maatwerk. Met een planning, checklist en fixed format-rapportage weet jij precies wat je wanneer van ons mag verwachten. Wij bedenken niet steeds weer ad-hoc en overnieuw een onderzoeksopzet, maar bouwen voort op best practices.
  • Wij leveren rijke, diepgaande en genuanceerde inzichten over de voorliggende locatie en hoe die ervaren wordt door de bewoners, bezoekers en ondernemers. Wij kennen de verschillende gebruikerstypen van straten en beginnen niet ‘blanco’ aan dit project.
  • We beheersen de verschillende methoden van straatonderzoek en gaan dus de straat op met het juiste instrument. Wij passen niet zomaar bestaande onderzoeksmethoden aan om die op straat te gebruiken, maar werken met methoden die zichzelf bewezen hebben op straat.
  • Wij kennen de materie en wetenschappelijke stand van zaken van de sociale opgaven die zich afspelen in de openbare ruimte. Wij zijn geen  generalist met brede kennis, maar specialist met focus.
  • Wij spreken de taal van bewoners, bezoekers en ondernemers, maar ook de wijkprofessionals en beleidsmakers. Wij zitten niet alleen achter het bureau, maar brengen het liefst onze tijd door op straat – in de omgeving waar het omgaat, met de mensen die centraal staan.
  • Wij weten dat ‘het verhaal uit de wijk’ alleen waardevol is als dit toevoegt aan het analytisch begrip van het probleem. Wij rapporteren niet alleen wat bewoners en anderen te vertellen hebben, maar bespreken dit ook kritisch in de context van de opgaven in een veranderende maatschappij.

Goed(e) vragen stellen op straat? Vraag de gratis online mini-gids aan.

Wil jij vol zelfvertrouwen de straat opgaan en je tijd effectief gebruiken om goed(e) vragen te stellen aan buurtbewoners? Het goed stellen van goede vragen is de basis voor betrouwbaar straatonderzoek!  Deze gratis online mini-gids helpt je verder met de eerste stappen.