Grip op beleving en functioneren van de buitenruimte. Onderzoek, advies en training.

Lees hoe ik daarbij kan helpen.

Met kennis werken aan beter functionerende straten, pleinen en parken.

Ik werk met gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en andere partijen in de gebiedsontwikkeling en wijkaanpak die worstelen met het functioneren en de beleving van de openbare buitenruimte.

U wilt een situatie op straat, in het park of op het plein bijsturen en oplossen, maar u weet niet hoe. Vanuit een diepgaand begrip van de situatie laat ik u zien ‘aan welke knoppen we kunnen draaien’. Zodat het functioneren en de beleving van straten, parken en pleinen weer in lijn kan komen met uw ideaal voor deze plek.

Wat mij onderscheidt van andere onderzoekers op zit gebied, is dat ik  gespecialiseerd ben in deze openbare buitenruimte-vraagstukken. Al meer dan 10 jaar werk ik aan kwalitatief onderzoek en het delen van kennis op het raakvlak van beheer, inrichting, gebruik en beleving van openbare buitenruimten.

Daardoor kan ik met zekerheid zeggen, dat ik een antwoord kan bieden op jullie vraagstuk. Op naar kennis van de straat!

Hoe? Ik geef maatwerkadvies op basis van gefundeerd onderzoek (quick scan, literatuuronderzoek of locatie onderzoek) of ik leer u hoe u zelf onderzoek kunt doen op straat, middels een Masterclass of supervisie van onderzoeksprocessen.

Neem contact met me op om te bespreken hoe u het best geholpen bent.

Vertel me wat jullie vraagstuk is
Dr. Linda Zuijderwijk, stadssociologe

Een groot hart voor de straat.

Al sinds kind af aan heb ik een grote belangstelling voor onze buitenruimte. Hoe en waar leven mensen? Hoe maken mensen zich de omgeving eigen? Als stadssociologe bevind ik me midden in de actie.

Lees mijn verhaal

Gratis kennissheet met vragen voor een Omgevingswandeling

Waarom werk je met mij?

  • Ik doe aan voorspelbaar maatwerk. Met een planning, checklist en fixed format-rapportage weet jij precies wat je wanneer van mij mag verwachten. Ik bedenk niet steeds weer ad-hoc en overnieuw een onderzoeksopzet, maar bouw voort op de best practice.
  • Ik lever rijke, diepgaande en genuanceerde inzichten over de voorliggende locatie en hoe die ervaren wordt door de bewoners, bezoekers en ondernemers. Ik ken de verschillende gebruikerstypen van straten en begin dus niet ‘blanco’ aan dit project.
  • Ik beheers de verschillende methoden van kwalitatief onderzoek in de leefomgeving en geleefde omgeving en ga dus de straat op met het juiste instrument. Ik pas niet zomaar bestaande onderzoeksmethoden aan om die op straat te gebruiken, maar werk met methoden die zichzelf bewezen hebben op straat.
  • Ik ken – als gepromoveerd stadssociologe – de materie en wetenschappelijke stand van zaken van de sociale opgaven die zich afspelen in de geleefde en leefomgeving. Ik ben geen  generalist met brede kennis, maar specialist op dit gebied.
  • Ik ken de taal van bewoners, bezoekers en ondernemers, maar ook de wijkprofessionals en beleidsmakers. Ik zit niet alleen achter het bureau, maar breng mijn tijd het liefst door in de dorpen en de steden – in de omgeving waar het om gaat, met de mensen die centraal staan.
  • Ik weet dat ‘het verhaal uit de wijk’ alleen waardevol is als dit toevoegt aan het analytisch begrip van het probleem. Ik rapporteer niet alleen wat bewoners en anderen te vertellen hebben, maar bespreek dit ook kritisch in de context van de opgaven in een veranderende maatschappij.

Goed(e) vragen stellen op straat? Vraag de gratis online mini-gids aan.

Wil jij vol zelfvertrouwen de straat opgaan en je tijd effectief gebruiken om goed(e) vragen te stellen aan buurtbewoners? Het goed stellen van goede vragen is de basis voor betrouwbaar straatonderzoek!  Deze gratis online mini-gids helpt je verder met de eerste stappen.