Skip to main content

Voor gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren is het cruciaal om te begrijpen hoe straten, pleinen, parken en andere buitenruimten beleefd en gebruikt worden. Want als de kwaliteit van deze publieke plekken onder druk komt te staan, heeft dat gevolgen voor de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de directe omgeving. Maar ‘aan de juiste knoppen draaien’ om de plek te verbeteren is zo makkelijk nog niet. Daarom testen wij of een ‘publieke ruimte-scan’ u kan helpen.

Is er in uw werkgebied of gemeente een straat, plein, park of andere buitenruimte die ‘niet functioneert’? Een buitenruimte waar de beleving, het gebruik en de algemene kwaliteit niet kloppen met het ideaal voor deze plek?

Vult u dan dit formulier in. U maakt daarmee kans op een gratis ‘publieke ruimte-scan’ (pilot) van de plek die u omschreven heeft. En wij gebruiken uw input om ons idee voor deze dienst aan te scherpen. Everybody happy!

Publieke ruimte-scan - vooronderzoek