Skip to main content

Mijn liefde voor de stad combineer ik met de studie van de stad.

Als 19-jarige ging ik in Rotterdam wonen. Die wereld in het dorp was mij te klein – toen ik naar een open dag van de universiteit ging, merkte ik dat dít ook de wereld was. Ik hoefde er alleen maar voor naar de stad.

Tijdens mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen vertrok ik twee keer naar Berlijn om daar te studeren aan de Humboldt Universität. Hier ontdekte ik, dat ik ‘de stad’ zelf ook kon bestuderen: ik kon mijn liefde voor de  stedelijke omgeving combineren met de studie van de stad. Ik was verkocht. Eenmaal terug in Nederland deed ik de Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid.

Naast mijn werk als projectleider, onderzoeker, docent en scriptiebegeleider, deed ik mijn promotieonderzoek naar het gebruik, de productie en het beheer van alledaagse stedelijke pleinen. In mijn proefschrift onderzocht ik hoe dit samenhangt met veranderingen in de maatschappij en hoe al die processen de openbaarheid van plekken beïnvloeden.

In deze periode heb ik veel tijd doorgebracht op stedelijke pleinen en straten om te praten met bezoekers en bewoners, mee te doen met hun activiteiten – als dat mogelijk was – en te kijken wat zij doen. Dat alles met als doel de straten en pleinen te beschrijven vanuit hun perspectief: de bezoekers en bewoners centraal.

Dat was vaak ongemakkelijk: het is best wel spannend om mensen aan te spreken die je niet kent! Maar wat is het prachtig als de bewoners en bezoekers hun verhaal beginnen te vertellen. Niet alleen over fysieke inrichting, maar juist ook sociale aspecten.

Die kennis en vaardigheden zet ik nu in om problematiek op straten, pleinen en in parken beter te begrijpen.

Stadssociologe. Voor antwoorden op en kennis van lokale sociaal-ruimtelijke vraagstukken. Kwalitatief onderzoek, advies en onderwijs aan WO #urbanstudies #socialstudies.

Maar ik heb geleerd: je moet er wel de straat voor op. En ‘de straat op gaan’ leerde ik niet aan een universiteit, academie of ander opleidingsinstituut. De sociale straatvaardigheden heb ik me eigen gemaakt – maar staan in geen enkele cursusgids.

Op straat leerde ik al doende mijn onderzoeksvaardigheden aan te scherpen, me open te stellen voor de kennis en expertise ‘van de straat’. In onderzoeken en onderwijs is dat mijn key-kenmerk.