Projecten & media

Huidige projecten

  • Onderzoek en rapportage beleving van twee stedelijke openbare ruimten, voor gemeente Rotterdam
  • Masterclass voor woningcorporatie: ‘De openbare ruimte als sociale ruimte’

Afgeronde projecten

  • Interview over effect stedelijke ontwikkelingen op stedelijk en nationaal erfgoed, voor Bureau Tijd en Ruimte
  • Onderzoek en rapportage naar kantelpunten in ontstaansproces programma ‘Social Impact by Design’ in Bospolder-Tussendijken, voor Veldacademie
  • Onderzoek en rapportage sociale vraagstukken in opbrengst bewonersparticipatie, voor gemeente Nieuwegein
  • Lezing ‘Openbare ruimte als sociale ruimte’, voor gemeente Nieuwegein
  • Klankbord participatietraject binnen ‘Social Impact by Design’, consortium projectontwikkelaar
  • Onderzoek en rapportage naar participatie aan een bewonersinitiatief in Tarwewijk, Rotterdam, voor gemeente Rotterdam
  • Projectmedewerker fondsenaanvraag Horizon 2020 stedelijk erfgoed, projectleiding Communicatie en Disseminatie in aanvraag, voor Institute for Housing and Urban Development Studies
  • Scriptiebeoordeling effecten veiligheidsbeleid op spelende kinderen in publieke ruimte (Bogota, Colombia), voor Institute for Housing and Urban Development Studies

Artikelen en media

Zie mijn CV voor  een selectie van mijn publicaties, werkervaring, opleidingen en portfolio als onderzoeker en docent aan diverse instituten.